top of page
Anker 6
Anker 23
poster3.jpg
Anker 1

You know then...

Kathryn Gray (AUS), Sabrina Muzi (ITA), Ambiuente natura (ITA), Luo Fei, Jiang Haiming + He Jie, Zhu Ziqi, Shi Ming, Luo Songsong, Jiang Chen, Zeng Hongyi, Zhang Song, Lei Keming, Li Fei, He Zhigang, Jiang Rongpin, Yang Dazong, Lu Yingdong, Yang Kaidong, Li Qiuyi, Pan Chen, Yuan Li, Huang Lijuan, Yue Min, Dong Zijing, Chen Yanyan

Curator: Liu Lifen, He Libin

Curatorial assistent: Sha Yurong, Daniela von Damaros 

05.- 07.11. 2010

943 Studio, Loft A, Jin Ding 1919, Jin Ding Shan North Road no. 24, Kunming CHN

Kunming 943 Studio International Artist-in-residence Program

The 4th Open Studio Exhibition 2010

About "You know then" Kathryn Gray (AUS) 2010

About "Let me dance" Sabrina Muzi (ITA) 2010

view 1 exhibition poster/ entrance
Kathryn Gray YOU KNOW THEN 2010
Kathryn Gray YOU KNOW THEN 2010
you-know-then_different_edited.jpg
Kathryn Gray YOU KNOW THEN 2010
Kathryn Gray YOU KNOW THEN 2010
Sabrina Muzi LET ME DANCE 2010
view 2 Sabrina Muzi LET ME DANCE 2010
view 3 Ambiuente nature, site-specific video-intallation 2010
Ambiuente nature, site-specific video-intallation 2010

Exhibition views

no. 1 - 3, 5 - 7 © Daniela von Damaros, no. 4 © Kathryn Gray, no. 8 - 11 © Liu Lifen

IMG_4905.JPG
Anker 2

Counter-reciting Circumference Ratio

Sabrina Muzi (ITA)

Video, Sound (7:10min) & Installation

Artist-in-Residence-Project

October 6th 2010 - January 3rd, 2011

Kunming 943 Studio International Artist-in-residence Program

More

Vimeo

back to top

01vid_Inward_openOK.jpg
4_kunming.jpg
IMG_4894.JPG

View  No.1 + 4 © Liu Lifen, view No.2-3 © Sabrina Muzi

__Poster.jpg
Anker 3

Near/ Far - Open Studio

A dialogue between Letizia Werth (ITA) and Pu Yan (CHN)

Artistic Director: Liu Lifen

Assistent: Sha Yurong, Daniela von Damaros 

September 7th., 2010

7.30 - 10pm

943 Studio, Loft A, Jin Ding 1919, Jin Ding Shan North Road no. 24, Kunming CHN

Kunming 943 Studio International Artist-in-residence Program

The 1st Open Studio Exhibition, 2010

More

back to top

Studio View, Letizia Werth, 2010

© Daniela von Damaros

3-pfc_Letizia-Werth.jpg
Anker 4

© Letizia Werth

Postcards from China

Letizia Werth (ITA)

Artist-in-Residence-Project

July 10th - September 14th 2010

Kunming 943 Studio International Artist-in-residence Program

More

back to top

Creative Art Fair, Letizia Werth (ITA) Postcards from China, TG Nordica, Kunming (CHN) 2010

© Liu Lifen

DSC00036_edited.jpg
Anker 5

Nine and Three Quarters

Lerin/ Hystad (SWE/ NOR) and local actors

Performance

Green Lake Park, Kunming CHN

Artist-in-Residence-Project

July 4th - August 23th, 2010

Kunming 943 Studio International Artist-in-residence Program

back to top

Impressions:

DSC00018_edited.jpg
DSC00027_edited.jpg
DSC00031_edited.jpg

© Daniela von Damaros

bottom of page